מבצעים מיוחדים לגני ילדים

מחזיק מפתחות
עם תמונה והקדשה

מגנט למקרר
עם תמונה והקדשה

כוס מעוצבת
עם תמונה והקדשה

רק 15 ש"ח למחזיק

רק 15 ש"ח למגנט

רק 20 ש"ח לכוס

צילום גני ילדים

מבצע צילום למדפיסים

צילום תמונת מחזור + תמונה אישית 
 + תמונות קבוצתיות +
דיסק עם כל התמונות
.לכל ילד ב450 ש"ח לכל הגן